تماس با ما

 برای  ارتباط با ما می   توانید با  شماره  موبایل  ۰۹۳۷۳۴۷۴۷۷۲  تماس بگیرید  و یا اس ام اس کنید .نیازمند همکاری ، همفکری  و کمک انسانهای عاشق هستیم نقشه راه ما توسط اولیا طراحی شده و اساسنامه موجود است .خوشحال می شوم در این راه تنهایم نگذارید .

روی آن دارد که همراهی کنی …می توانی کرد اگر خواهی کنی