شرایط و قوانین

شرایط  و قوانین :

  • انسانهای  متعالی  در مورد اندیشه هایشان سخن میگویند  و ادمهای بی خلاقیت و کم هوش در مورد دیگران و رویدادها سخن می گویند . پس اولین قانون این هست که در  این محیط ایجاد شده  فقط و وفقط در مورد اندیشه ها و ایده هایمان که در جهت ارتقا و اداره بهتر جامعه هست سخن  بگوییم.

  • توهین و سیاه نمایی به هیچ وجه جایز نیست و اصولا در جایی که مقام اندیشه و آزادی  بیان هست  دیگر جای اهانت باقی نمی ماند و اگر کسی  دیدگاه بهتری دارد می تواند از فضای ایجاد شده استفاده کند و ان را به سمع و نظر  عموم برساند