بایگانی | مرداد ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

چگونه میتوان منیتهای فردی و گروهی را مهار کرد و جنگ جدال را از ریشه خشک کرد ؟

……………………………………………………..

امکانات  بالقوه  زیادی میتوان  برای  سیستم  دولت عشق  متصور شد  اما  عده ای از  انها  را   که  به فکرش هستیم  و  اگر امکانش به وجود امد ان را اضافه خواهیم کرد  به شرح زیر است امکان  شفاف  شدن  گردش  مالی  جامعه  و  نمایش  منابع  جامعه  اعم از  منقول و غیر منقول با این توضیح […]

امروز ۹۶/۵/۱۷  حدودا در  اواخر  فاز اول  سیستم  دولت  عشق   هستیم   حدث  می  زنم  اگر  باین  سرعت پیش   رفت  داشته  باشیم  و دست  خدا  همراهمون باشد    در  عرض شش ماه   دیگه  چیزی برای  ارائه  اماده  شده  باشد انشا الله