بایگانی | بهمن ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

چگونه می توان از بحران امروز ایران که عمدتا مساله کار و اشتغال و در پی ان تامین هزینه های جاری خانه و خوانواده است عبور کرد و ان را به نحو احسن مرتفع کرد؟

چنانچه همگان می دانیم خیلی از مشکلات ریز و درشت دیگر هست که به اشتغال مربوط می شود و با حل مشکل اشتغال انها نیز مرتفع می شود مثل مشکلات فرهنگی همچون ولگردی و مزاحمت یا مشکل مواد مخدر و خیلی موارد عدیده دیگر که نیاز به گفتن ندارد

منیت گروهی

شاید بیشتر شما که این مطلب را می خوانید با منیت فردی آشنا باشید اما بیشتر ما از وجود منیت گروهی بی خبریم و لذا راههای مقابله و درمان ان را هم نمی دانیم  اصولا منیت با خود شناسی رایطه عکس دارد یعنی اینکه هر چه خودشناسی و معرفت ما نسبت به اصل وجودی خودمان […]