بایگانی | اسفند ۱۳۹۶

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

مردم مجرای لطف اللهی هستند

یکی از دلایل انحطاط و فروپاشی در جامعه کور کردن مجراهای لطف الاهی هست و ان به دلیل منیتی هست که از سوی گروهی از جامعه بر گروه  مادون اعمال می شود  یعنی عده ای در جامعه خود را برتر از مردم می پندارند و از این رو  مجال هر گونه اظهار نظر و دیدگاه […]

مبارزه سیستماتیک با منیت و خود محوری

مبارزه با منیت و خودمحوری که همان  مبارزه با نفس است  و به فرموده پیامبر اکرم که خود افضل مجاهدان با نفس بود جهاد اکبر نام گرفته  یکی از معضلات اجتماعی و فردی  هست که در جهت رشد و تعالی باید از هفت خوان ان گذر کردو برای ان می توان دو نسخه پیچید یکی […]

عشق عامل اساسی در توسعه وپیشرفت جوامع

این روزها وقتی به جامعه خود نگاه می کنیم شاهد یک فضای مایوس و افسرده هستیم به گفته یکی از بزرگان آدم صبح که از خواب پا میشه باید یک عشقی داشته تا به خاطر آن عشق حرکت و تکاپو داشته باشد. اینگونه به نظر میرسد که حس تعالی جامعه به خاطر سوء مدیریت سرخورده […]

ایجاد جامعه؛ امکان تغیر متن و تصویر جامعه به صورت مردمی و با رای گیری که در آینده به تفکیک اهداف رویکردها و موارد دیگر لحاظ خواهد شد ؛ امکان ایجاد موضوع برای بحث و بررسی؛ دادن راهکار یا نظریه و …؛ سنجش اولویت و فوریت  طرح بیان شده از سوی اعضای گروه؛ نمایش تعداد […]

۹۶/۱۱/۱۱

امروز  یازده بهمن ماه   سال نودو شش  صدو بیستمین جلسه از برنامه نویسی دولت عشق را برگزار کردیم به نظرم فاز اول در حال  اتمام هست  اما متاسفانه بنده منابع مالیم تمام شده و به لطف برنامه ریزیهای دولتمردان  عزیز و  به علت رکود بی سابقه از کار و زندگی نیز ساقط شدیم با این […]