اخبار

۹۶/۱۱/۱۱

امروز  یازده بهمن ماه   سال نودو شش  صدو بیستمین جلسه از برنامه نویسی دولت عشق را برگزار کردیم به نظرم فاز اول در حال  اتمام هست  اما متاسفانه بنده منابع مالیم تمام شده و به لطف برنامه ریزیهای دولتمردان  عزیز و  به علت رکود بی سابقه از کار و زندگی نیز ساقط شدیم با این […]

امروز ۹۶/۵/۱۷  حدودا در  اواخر  فاز اول  سیستم  دولت  عشق   هستیم   حدث  می  زنم  اگر  باین  سرعت پیش   رفت  داشته  باشیم  و دست  خدا  همراهمون باشد    در  عرض شش ماه   دیگه  چیزی برای  ارائه  اماده  شده  باشد انشا الله